O fundacji - Strona 5

Fundacja "Pomoc Dzieciom Wiejskim" powsta艂a i zosta艂a zarejestrowana w s膮dzie Rejonowym w Poznaniu 06.02.2002 roku. Nadz贸r nad dzia艂alno艣ci膮 Fundacji sprawuje Minister Rolnictwa. W roku 2004 zosta艂a zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S膮dowym w Poznaniu jako organizacja po偶ytku publicznego- numer pozycji rejestru (numer KRS): 0000156982.

Idea powo艂ania Fundacji zrodzi艂a si臋 z potrzeby niesienia pomocy dzieciom i m艂odzie偶y ze 艣rodowisk wiejskich. Jednym z najwi臋kszych osi膮gni臋膰 Fundacji na rzecz spo艂eczno艣ci wiejskiej by艂o przej臋cie pi臋ciu szk贸艂 z gminy Skoki oraz jednej szko艂y z terenu Murowana Go艣lina i tym samym uchronienie ich przed planowan膮 likwidacj膮. Fundacja na podstawie art. 58 ust.3 ustawy o systemie o艣wiaty z dnia 7 wrze艣nia 1991 (Dz.U.Nr 67 z 1996 r. Pozycja 329 z p贸藕niejszymi zmianami) oraz pozytywnej opinii Kuratorium O艣wiaty w Poznaniu przej臋艂a publiczne Szko艂y w Jab艂kowie, 艁osi艅cu, Rejowcu, Lechlinie, Paw艂owie Skockim i 艁opuchowie tworz膮c dwa organy pod nazw膮 Zesp贸艂 Szkolno-Przedszkolny w Jab艂kowie z fili膮 w 艁osi艅cu, Rejowcu, Lechlinie i Paw艂owie Skockim oraz Zesp贸艂 Szkolno-Przedszkolny w 艁opuchowie.

Fundacja Pomoc Dzieciom Wiejskim jako organ prowadz膮cy szko艂y wiejskie deklaruje, 偶e:

 • zapewni bezp艂atne nauczanie w zakresie ramowych plan贸w nauczania
 • zapewni przeprowadzenie rekrutacji uczni贸w w oparciu o zasad臋 powszechnej dost臋pno艣ci
 • b臋dzie zatrudnia艂a nauczycieli posiadaj膮cych kwalifikacje
 • b臋dzie realizowa艂a programy nauczania uwzgl臋dniaj膮ce podstawy programowe oraz ramowy plan nauczania
 • b臋dzie realizowa艂a zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczni贸w oraz przeprowadzania egzamin贸w i sprawdzian贸w
 • zapewni mo偶liwo艣膰 uzyskania 艣wiadectw i dyplom贸w pa艅stwowych
 • b臋dzie organizowa艂a szeroko rozumian膮 akcj臋 inicjatyw w zakresie kultury, wypoczynku oraz rozwijania zainteresowa艅 dzieci i m艂odzie偶 szkolno-przedszkolnej.

Wa偶nym aspektem dzia艂a艅 Fundacji jest walka z marginalizmem spo艂eczno-ekonimicznym dotykaj膮cym dzieci i m艂odzie偶 wiejsk膮. Pokazujemy naszym podopiecznym jak kierowa膰 swoim 偶yciem, jak pokonywa膰 bariery i nie poddawa膰 si臋 powszechnemu poczuciu beznadziei i braku wp艂ywu na otaczaj膮c膮 rzeczywisto艣膰. Anga偶ujemy m艂odzie偶 i dzieci we wsp贸lne dzia艂ania, uczymy kreatywno艣ci, odpowiedzialno艣ci, kszta艂tujemy pro spo艂eczne postawy.

Cele "Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim"

 • dzia艂anie na rzecz pomocy dzieciom wiejskim
 • popularyzowanie w艣r贸d spo艂ecze艅stwa wiedzy o warunkach 偶ycia na wsi
 • promocja i popieranie inicjatyw zdrowego stylu 偶ycia na wsi w艣r贸d dzieci i m艂odzie偶y
 • tworzenie p艂aszczyzny wymiany informacji i do艣wiadcze艅 pomi臋dzy osobami i instytucjami zainteresowanymi pomoc膮 dzieciom wiejskim


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie szkole艅, kurs贸w, seminari贸w, konferencji, koncert贸w, wystaw, konkurs贸w, akcji informacyjnych i promocyjnych, imprez charytatywnych, zjazd贸w i oboz贸w
 • prowadzenie dzia艂alno艣ci o艣wiatowej, w szczeg贸lno艣ci zak艂adanie i prowadzenie:
  - przedszkoli, w tym specjalnych
  - szk贸艂 podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych, sportowych oraz mistrzostwa sportowego i artystycznych
  - plac贸wek o艣wiatowo-wychowawczych, plac贸wek pracy pozaszkolnej oraz plac贸wek kszta艂cenia ustawicznego umo偶liaj膮cych uzyskanie i uzupe艂nienie wiedzy og贸lnej i kwalifikacji zawodowych, zdobywanie umiej臋tno艣ci, kszta艂towanie i rozwijanie zainteresowa艅 i uzdolnie艅 oraz korzystanie z r贸偶nych form wypoczynku
  - poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych poradni specjalistycznych udzielaj膮cych dzieciom, m艂odzie偶y, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a tak偶e pomocy uczniom w wyborze kierunku kszta艂cenia i zawodu
  - plac贸wek opieku艅czo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, zapewniaj膮cych opiek臋 i wychowanie dzieciom i m艂odzie偶y, pozbawionym ca艂kowicie lub cz臋艣ciowo opieki rodzicielskiej oraz inne dzia艂aj膮ce stosownie do potrzeb w zakresie pomocy i opieki nad dzie膰mi i m艂odzie偶膮
  - o艣rodk贸w adopcyjno-opieku艅czych inicjuj膮cych i wspomagaj膮cych zast臋pcze formy wychowania rodzinnego
  - Ochotniczych Hufc贸w Pracy
  - zak艂ad贸w kszta艂cenia i plac贸wek doskonalenia nauczycieli
  - bibliotek pedagogicznych

 • realizowanie nowatorskich program贸w edukacyjnych i nowych form kszta艂cenia
 • realizowanie program贸w naukowych i badawczych
 • prowadzenie dzia艂alno艣ci wydawniczej
 • wsp贸艂prac臋 z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach dzia艂ania
 • 艣cis艂膮 wsp贸艂prac臋 ze szko艂ami wiejskimi
 • wyst臋powanie z wnioskami i opiniami do w艂a艣ciwych organ贸w administarcji, szk贸艂 i s膮d贸w w przypadku zagro偶enia interes贸w dzieci i m艂odzie偶y wiejskiej
 • wspieranie dzia艂a艅 w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy dla m艂odzie偶y wiejskiej
 • wspieranie finansowe dzia艂a艅 w zakresie:
  - ochrony zdrowia dzieci wiejskich
  - 偶ywienia przyszkolnego
  - wyposa偶enia w ksi膮偶ki i przybory szkolne

 • prowadzenie poradnictwa indywidualnego i instytucjonalnego
 • prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej 
Przeka偶 1 %
Odwiedzi艂o nas

monitoring pozycji

Szukaj na stronie
U偶ytkownik贸w online
Nasz膮 witryn臋 przegl膮da teraz 3 go艣ci 
Projekt i wykonanie by "StronyWagrowiec.pl"